Այսուհետ քննիչները քրեակատարողական հիմնարկ մուտք կգործեն քննիչի հավաստագրի հիման վրա

    441

    Կառավարությունը նախկինում ընդունած մի շարք որոշումներում կատարել է փոփոխություններ և լրացումներ՝ ազատությունից զրկված անձանց իրավաբանական օգնության լիարժեք իրացումը ապահովելու և առկա խոչընդոտները վերացնելու նպատակով: Նախ, առաջարկվող փոփոխությունները նախատեսում են գործադրել մեխանիզմը, որով ձերբակալված և կալանավորված անձինք կկարողանան տեսակցել ոչ միայն իր պաշտպանի, այլև պաշտպանությունը ստանձնելու նպատակով տեսակցության եկած փաստաբանի հետ: Ընդ որում՝ թե՛ պաշտպանի, թե՛ պաշտպանությունը ստանձնելու նպատակով տեսակցության եկած փաստաբանի հետ տեսակցությունները կարող են տեղի ունենալ նաև ոչ աշխատանքային օրերին կամ ժամերին: Հաջորդ կարևոր քայլը վերաբերում է պաշտպանի կամ պաշտպանությունը ստանձնելու նպատակով տեսակցության եկած փաստաբանի՝ քրեակատարողական հիմնարկ առանց քննիչի ուղեկցության մուտք գործելուն, քանի որ այսուհետ վերջիններս քրեակատարողական հիմնարկ մուտք գործել կկարողանան քննիչի՝ քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմին ուղղված հավաստագրի հիման վրա:

    Загрузка...